ýerleşdirmek we ýerleşdirmek

 • galvanized metal t bar y type steel fence posts

  galvanizli metal t bar görnüşli polat diwar postlary

  Galvanizli açyk polat çitim post, pyçakly polýus labyr ýer nurbady

  Gurluşlaryň gerekli ýerde berk durmagyny üpjün etmek üçin, pyçaklar diwara ýa-da betondan ýasalan demir ýaýlardyr.Gurluşygyňyzy pos, poslama we çüýremekden goramak üçin ajaýyp enjamdyr.Mundan başga-da, agaç feýllerde, poçta gutusynda, köçe belgilerinde we ş.m. giňden ulanyljak ýaly, gurmak aňsat, çydamly we elýeterli.

 • galvanized metal t bar y type steel fence posts

  galvanizli metal t bar görnüşli polat diwar postlary

  Y POST

  Postyldyz piketi, “Y post” diýlip hem atlandyrylýar, simli diwarlary ýokarlandyrmak we goldamak üçin giňden ulanylýan poçta görnüşidir.Nusgawy programma
  mal diwary ýa-da meýdan diwary bilen ulanylýar.Adyndan görnüşi ýaly, ýyldyz piketinde üç burçly ýyldyz şekilli kesiş bar.Emma
  gurluşy hem başga.