Göçme açyk agaç-peç

Gysga düşündiriş:

Bu açyk agaç ýakýan peç, düşelgeler üçin amatly we dowamly gurulýar.Bu agaç peç hökman ýylylygy zyňyp biler - edýän zadyňyz agaç getirmekdir.Peçiň üstündäki ýokarky platforma kofe we ​​gazana gyzgyn, suw gaýnadýar, doňuz we ýumurtga gowurýar we ş.m.Bu doly göçme.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Öňki we yzky gazlaşdyryş ýangyjy: öň peçiň gazlaşdyrylmagy uçgunlaryň köpelmeginiň öňüni alýar we yzky peçiň gazlaşdyrylmagy tüsse çykmagynyň öňüni alýar.

Wizual aýna gapy dizaýny: peçdäki ody islendik wagt synlamak üçin odun gapysynyň aýna gapy dizaýnyny goşuň.Howpsuz ýokary aýna gapy

Iň oňat barbekyu tor, howpsuz we sagdyn.

Ojak göwresi kiçijik we götermek aňsat.

Güýçli ýük göterijilik ukyby we ulagda amatly.

Firebox ölçegleri: 11,75in.W x 16.25in.D x 10.75in.H.Umumy ölçegleri: turba bilen 17,75in.L x 11,75in.W x 16.25in.H, 7ft.10in.H.Agramy: 47 litr.Diňe açyk howada ulanmak üçin.

Kiçijik beden, aňsat götermek, köp işlemek.

Portable Outdoor Wood-Cook Stove (1)
Portable Outdoor Wood-Cook Stove (2)
Portable Outdoor Wood-Cook Stove (3)
Portable Outdoor Wood-Cook Stove (4)
Portable Outdoor Wood-Cook Stove (5)

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa Peç bilen agaç peç
Uelangyç Agaç
Peç materialy Sowuk togalanan polat plastinka
Peç materialynyň içinde GI plastinka
Faceerüsti örtük Emal
Oorapyk ýa-da açyk Daşarda
Düzediň ýa-da göçme Göçme
Kepillik Çäklendirilen ömür kepilligi
Gelip çykan ýurdy Hytaý
Flýu çykyş görnüşi Tegelek
Uelangyç görnüşi Agaç
Ateryladyjy dolandyryş Hiç biri
Marka METALL
Diňe açyk howada ulanmak üçin.

Önüm bilimleri

Agaç bişirýän peç näçe wagtlap dowam eder?

Gowy hilli agaç ýakýan peçiň on ýyl ýa-da ondanam köp dowam edip biljekdigi aýdylýar, käbir adamlar hatda 40+ ýyl bäri şol bir zadyň bardygyny öňe sürýärler!Emma, ​​bu hekaýanyň diňe ýarysy diýip pikir edýäris.Hawa, gowy ideg edilende, 10 ýyllap ýangyç ýakmak üçin ulanyp bolýar.

Agaç peçleriniň birnäçe görnüşi:

1. Klassiki agaç peçleri: Otagy ýakyp otagy ýa-da jaýy gyzdyryp biler.Olary nahar bişirmek üçin ulanyp bilmediňiz,

2. Gyzgyn plastinka bilen agaç peç: odun ýakyp otagy ýa-da jaýy gyzdyryp biler.Islendik zady bişirmek üçin agaç ýylylyk peçiniň ýokarsyny ulanyp bilersiňiz.ýörite niýetlenmedik bolsa-da.Adatça, suwy gyzdyrmak ýa-da nahar bişirmek üçin üstünde birnäçe uly tekiz tekiz gyzgynlyk bar.

3. Peç bilen agaç bişirýän peçler: Aşhanada, esasan, otagy gyzdyrýan hem bolsa, agaç bilen nahar bişirmek üçin gurnalyp bilner.Adatça suwy ýylatmak üçin suw howdany bolany üçin, adatça çörek bişirmek üçin gurlan ojagy öz içine alýar.

Portable Outdoor Wood-Cook Stove-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň