Haýwanat önümi

 • Dog crates with covers

  Gapakly it sandyklary

  1. It kapasasynyň gurluşy, ýokary güýji we berkligi bar.

  2. Gapynyň gulpunyň üýtgeşik süýşýän dizaýny awtomatiki we ygtybarly gulplanmagy aňsatlaşdyrýar.

  3. Doly tegelek burçlardan ýasalan kapasada ölen burç dizaýny ýok.Galstuk bilen her burçy aňsatlyk bilen düzedip bilersiňiz.

 • Welded steel is extremely durable to keep your pet safety secure

  Kebşirlenen polat öý haýwanlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gaty berkdir

  Gara poroşok örtülen

  Polietilen tarp örtügi: UV bilen 100% durnuklaşdyrylan HDPE.

  Simli it sandyklary

  Üstünliklerimiz: Biziň zawodymyz bar, şonuň üçin önümleriň iň gowy bahasyndan we iň gowy hilinden lezzet alarsyňyz.

  Saýlawyňyz üçin has köp stil we dürli reňk, önümçilikde baý tejribämiz bar.

  Önümlerimiziň toplumy giňişleýin, biz bir bitewi öndüriji we bu biziň üçin aňsat.

  Önümleriň logosy kabul ederliklidir.

 • Large Size Chain Link Dog Kennel

  Uly göwrümli zynjyr baglanyşygy it iti

  Agyr we uly it sandyklary.

  Derwezede bolt gulpy bar.

  Phli turbalar galvanizli turba bilen ýasalýar, simler gyzgyn galvanizli.

  Onda ýygnanan bir bölek bar.

 • Adjustable Portable Barrier Exercise Dog Pen

  Düzülip bilinýän göçme barýer maşk it ruçkasy

  Üstünliklerimiz: Biziň zawodymyz bar, şonuň üçin önümleriň iň gowy bahasyndan we iň gowy hilinden lezzet alarsyňyz.

  Saýlawyňyz üçin has köp stil we dürli reňk, önümçilikde baý tejribämiz bar.

  Önümlerimiziň toplumy giňişleýin, biz bir bitewi öndüriji we bu biziň üçin aňsat.

  Önümleriň logosy kabul ederliklidir.