serhet diwary

  • Garden Border Fence  with weathered Corten steel and powder coated

    Howa bilen örtülen Korten polat we poroşok bilen örtülen bag serhet diwary

    Bezeg baglary üçin çitler, bezeg metaldan ýasalan feýting bilen hem bellidir, sebäbi, edil eşidilişi ýaly, bag feýliniň käbir adaty görnüşlerinden has bezegli görnüşe eýe.Agaç bagynyň diwarlary we PVC bag diwarlary, umuman, emlägiň içine nädip birleşýändigi sebäpli bezeg elementini goşup bilse-de, bezeg bagynyň diwary özboluşly täsir galdyryp biler.Stiller, reňkler we görnüşler gaty köp, öýüňiziň binagärligine we tagamyňyza laýyk birini tapmaly bolarsyňyz.

    Material we gutarnykly görnüşlere içerki we daşarky gurnama üçin örtülen Corten polat we poroşok girýär.