Biz hakda

METALL HAKYNDA

METALL-a hoş geldiňiz, METALL Hytaýyň Hebei welaýatynda ýerleşýän iri metal önümleri fabrigi.

40000M3 uly enjamlaşdyrylan zawod, 10000 inedördül metr ammar we 200-den gowrak işgäriň ýokary hünärli topary bolan METALL.

Zawod doly önümçilik liniýalary we ösen döwrebap maşynlar bilen enjamlaşdyrylan, 1 sany awtomatiki emal önümçilik liniýasy, 1 sany awtomatiki elektrostatiki pürküji liniýa, 1 sany peç aksessuar baca önümçiligi liniýasy, 13 sany kesmek, urmak we basmak enjamlary, Kebşirleýiş enjamlarynyň 15 toplumy, 2 sany awtomatiki zynjyr baglanyşyk diwar maşynlary, 3 toplum awtomat tor enjamlary we ş.m.Awtomatiki maşynlar we ökde işçiler az önümçilik çykdajylary bilen ýokary öndürijiligi üpjün edýärler.

15
ýyl tejribesi

40-dan gowrak
önümçilik liniýalary

30
eksport ýurtlary

50,000
m² zawody

200
işgärler

METALL elmydama her dürli metal önümleriniň dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemleýär.Customöriteleşdirilen önümlerimizde emal agaç aşpez peçleri we peç esbaplary, Bag derwezeleri, garawullar, bag stendleri, gül sebetleri, gül çemenleri we it kapasalary bar. Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin önümçilik dizaýnlaryny düzýäris.

professional

Önümlerimiz 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.ABŞ, Euroewro, Kanada, BAE we ş.m. goşuň.

Indi Hytaýda öňdebaryjy metal önümi markasy bolmaga çalyşýarys.

METALL müşderilere ajaýyp önümler we hyzmatlar bermek üçin elmydama ygrarlydy.

Önümiň we hyzmatyň kämillik standartlaryny saklarys.Islendik teklip, teswir we meseleler üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

METALL, durmuşyňyzy ýyly we rahat etmek üçin ygrarly.

BIZIAND BRANDYMYZ

Metall onlarça ýyl bäri apparat pudagyna ygrarly bolup, Hytaýda apparat pudagyna giren iň irki döwürdi.Liderleriň amaly tejribesi bar.Iň irki ussahanadan başlap, 200-den gowrak adamdan ybarat bir kompaniýa çenli hiç wagt ýatdan çykarmadyk.Asyl arzuw, ulanyjylara hyzmat etmek we ulanyjylara iň ýokary hilli hyzmat we iň amatly bahany bermek.METALL-y saýlamak, ösüşimiz siziň goldawyňyz bilen aýrylmazdyr.

our service

HYZMATYMYZ

our team

BIZIAM TEAM